Lægen

Henrik Vagn Madsen (f. 1955)
Speciallæge i almen medicin

  • Læge fra Århus Universitet 1983
  • Praktiserende læge i Støvring siden 1995

Medlem af:

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
  • Dansk selskab for Almen Medicin

Overenskomst med sygesikringen: Ja